Gerechtelijke incasso

Het kan voorkomen dat ondanks onze inzet, de betaling van de debiteur stagneert. Dan kan een gerechtelijke incasso procedure nodig zijn om uw debiteur over te halen tot betaling

De dagvaarding.

Onze juristen maken een officieel document op waarin de debiteur wordt opgeroepen om op korte termijn voor de rechter te verschijnen, dit document noemen wij een dagvaarding. In de dagvaarding staat verder omschreven waarom de schuldeiser vindt dat de schuldenaar hem geld verschuldigd is. Ook zullen wij omschrijven welke stappen wij al eerder ondernomen hebben om de schuldenaar tot betaling te dwingen en de kosten die schuldeiser heeft moeten maken. Tot slot wordt in de dagvaarding de rechter verzocht om de schuldenaar te veroordelen om de opstaande schuld en de gemaakte kosten te voldoen.

De gerechtsdeurwaarder overhandigt de dagvaarding vervolgens aan de debiteur. Vaak is deze oproep dwingend genoeg voor de debiteur om alsnog over te gaan tot betaling. Wordt er voor de zitting alsnog betaalt, dan wordt de rechtszaak afgeblazen.

De zitting

Tussen het betekenen van de dagvaarding aan de debiteur en de terechtzitting zitten minimaal acht dagen. De zitting bestaat uit twee partijen, wij (de eisende partij) en de debiteur (de gedaagde partij). De verliezende partij wordt tevens veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

De tenuitvoerlegging van een vonnis

Wat in het vonnis staat moet ten uitvoer worden gebracht. Wanneer de debiteur niet vrijwillig aan het vonnis voldoet na betekening hiervan, kunnen wij dit vonnis ten uitvoer laten leggen, hetgeen executie heet.

Er kan dan beslag worden gelegd op alle vermogensbestanddelen van de debiteur. Dit kan zijn: beslag op roerende- en onroerende zaken, loonbeslag of bankbeslag.

Wat wij voor u kunnen betekenen

  • Juridisch advies geven
  • Het opstellen en laten uitbrengen van een dagvaarding;
  • Het opstellen van processtukken;
  • Waarnemen van comparities en andere zittingen;
  • Treffen van betalingsregelingen en het vonnis ten uitvoer laten leggen.

Kosten

Kosten van derden om een gerechtelijke procedure te starten dienen bij voorschot aan ons te worden voldaan. Hier hebben wij geen financieel belang bij en uiteraard zullen wij de rechter verzoeken de debiteur ook in deze kosten te veroordelen.